Fibro-Lab członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Jesteśmy członkiem Klubu Pollab.

W dniach  20-23.05.2024r. w Kołobrzegu  uczestniczyliśmy w Sympozjum Klubu Laboratoriów Badawczych Pollab. Jest to największa w Europie niezależna i dobrowolna organizacja zrzeszająca środowisko badawczo-naukowe, otwarta na nowe wyzwania i współpracę, 

Głównym celem Klubu jest wzajemna współpraca i doskonalenie systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa. Klub składa się z grupy przedstawicieli osób zainteresowanych potwierdzaniem kompetencji laboratoriów do badań, pozwalających na uzyskanie wiarygodnych i użytecznych wyników.

Historia Klubu sięga  lat 90-tych. Pierwsze Sympozjum odbyło się 3 grudnia 1991 roku pod patronatem Centralnego Biura Jakości Wyrobów (CBJW) wiążące  scisłą grupę osób, która utworzyła wspólną organizację umożliwiającą zbliżenie polskich laboratoriów do wymagań stawianych w Europie Zachodniej i na świecie oraz zapewniającej wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych. Dana grupa osób jest to największa w Europie, niezależna i dobrowolna organizacja zrzeszająca środowisko badawcze wspierające  system oceny zgodności na zasadzie wymiany doświadczeń.

Najważniejsze cele Klubu przyjęte i określone w Regulaminie są realizowane poprzez różne formy działania:

  •  organizowanie najważniejszych spotkań związanych z wymianą wiedzy:  sympozjów Klubu, konferencji, seminariów i szkoleń specjalistycznych,
  • pozyskiwanie i publikowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
  • wydawanie Biuletynów, zagranicznych poradników,
  • promocja doświadczeń członków Klubu,
  •  czynne uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania członków Klubu (EUROLAB, EURACHEM, IECEE-CB, ILAC, EA, IAF, itp.) i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród członków Klubu.
Fibro-Lab posiada zgrany Zespół, który dąży do zdobywania nowych doświadczeń oraz wiedzy, stąd nasza decyzja o dołączeniu do członków Klubu Pollab. Jesteśmy z tego uczestnictwa dumni i mamy nadzieję na systematyczne poszerzanie naszych horyzontów.