Oferta Fibro-Lab

SEKCJA METROLOGICZNA

Lp. Badana cecha/wskaźnik Metodyka badawcza norma
lub instrukcja własna
1 Szerokość PN-EN 1773
2 Masa powierzchniowa Masa liniowa PN EN 12127
PN ISO -3801
3 Liczba nitek na jednostkę długości (osnowa; wątek) PN-EN 1049-2 met. A i met. C
4 Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie PN-EN ISO 13934-1
PN EN ISO 1421
5 Wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN ISO 13937- 2
PN-EN ISO 13937- 3
PN EN ISO 13937-4
PN EN ISO 4674-1
6 Zmiana wymiarów po praniu PN-EN ISO 6330
PN-EN 5077
PN -EN-ISO 3759
7 Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie PN ISO 7771
8 Przepuszczalność powietrza (przewiewność) PN-EN ISO 9237
9 Skłonność do pillingu i mechacenia PN EN ISO 12945-1
PN-EN ISO 12945-2
PN EN ISO 12945-3PN EN ISO 12945-4
10 Odporność na zwilżanie powierzchniowe (spray test) PN-EN 24920
PN ISO 4920
11 Odporność na ścieranie PN-EN ISO 12947-2
PN-EN ISO 12947-3
PN-EN ISO 12947-4
EN ISO 5470-2
12 Odporność na deszcz (nasiąkliwość, przepuszczalność wody) PN -91/P-04629

PN-EN 29865

13 Masa liniowa przędzy wyprutej z tkaniny PN-88/P-04625
PN ISO 1139
14 Odporność nitek w tkaninie na przesunięcie w szwie PN-EN ISO 13936-2
15 Odprężność po praniu i suszeniu (gniotliwość) PN EN ISO 7768
16 Skosy i łuki PN-72/P-04627
17 Odporność na mięcie (kąty mięcia) PN – 73/P – 04737
18 Wodoszczelność PN EN ISO 811
19 Odporność na ciepło EN 17493
20 Elastyczność Instrukcja własna I1-1/7/6
21 Odporność na wyciąganie pętli okrywy PN EN 15598
22 Wskaźnik frotte EN 14697 zał. C
23 Splot (podstawowy i pochodny podstawowego) PN-P-01701:1952
24 Wytrzymałość przędzy i wydłużenie przy zerwaniu nitki PN-EN ISO 2062

SEKCJA CHEMICZNA

Lp. Badana cecha/wskaźnik Metodyka badawcza norma
lub instrukcja własna
1 pH ekstraktów wodnych PN-EN ISO 3071
2 Formaldehyd wolny i uwolniony PN-EN ISO 14184-1
3 Oleofobowość EN-ISO 14419
4 Analiza ilościowa elementów mieszanki (skład surowcowy) PN -72/P-04604
PN-EN-ISO 1833-11
Rozp. PEiR (UE) Nr 1007/2011 ze zmianami
5 Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia PN EN ISO 15025
6 Czas absorpcji (na ręczniki) EN 14697 zał. B
7 Absorpcja wody (powierzchniowa) Instrukcja własna I5-1/7/6
8 Wodochłonność PN-72/P-04734
ISO 20158
9 Zawartość detergentów Instrukcja własna I7-1/7/6
10  Test Tegewa Instrukcja własna I8-1/7/6
11 Pomiar barwy powierzchni PN-EN ISO 105-J01
PN-EN ISO 105- J03

SEKCJA FARBIARSKA

Lp. Badana cecha/wskaźnik Metodyka badawcza norma
lub instrukcja własna
1 Odporność wybarwień na tarcie PN -EN-ISO 105-X12
2 Odporność wybarwień na pranie PN -EN-ISO 105-CO6
3 Odporność wybarwień na działanie potu PN –EN-ISO 105-E04
4 Odporność wybarwień na prasowanie PN -EN-ISO 105-X11
5 Odporność wybarwień na światło sztuczne PN -EN-ISO 105-B02 met. 2 i met. 5
6 Odporność wybarwień na działanie wody PN-EN ISO 105-E01
7 Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne PN -EN-ISO 105-XO5
8 Odporność wybarwień na bielenie (chloran) PN-EN ISO 105-N01
9 Odporność wybarwień na działanie wody morskiej PN-EN ISO 105-E02
10 Odporność wybarwień na szamponowanie PN-EN ISO 105-X12
11 Odporność wybarwień na plamienie wodą PN-EN ISO 105-E16
12 Odporność na pranie ze szczotkowaniem Instrukcja własna IF9
13 Przepuszczalność puchu i pierza PN EN 12132-2
PN-79/P-04733