Fibro-Lab: Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Fibro-Lab sp. z o.o. jest jedyną w swoim rodzaju firmą w północno-wschodniej Polsce zajmującą się badaniami wyrobów włókienniczych oraz innowacjami w ich produkcji.

Laboratorium prowadzi działalność w następujących zakresach:

  1. Badań laboratoryjnych wyrobów włókienniczych,
  2. Prób technologicznych w skali mikro w zakresie wykańczania tkanin (tzw. Półtechnika),
  3. Badań i rozwoju w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań technologicznych branży włókienniczej.

Fibro-Lab sp. z o.o. realizuje badania w trzech obszarach: metrologicznym, odporności wybarwień oraz chemicznym.

    W sekcji metrologicznej przeprowadza się badania właściwości fizycznych tkanin i przędz. Oprócz podstawowych parametrów, takich jak szerokość, masa, kurczliwość, odporność na pilling czy ścieranie ocenia się przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, wytrzymałości (w zakresie nawet do 50 kN), odporność na ciepło, deszcz i wiele innych badań.

    Sekcja farbiarska specjalizuje się w badaniu odporności wybarwień i wydruków. Można tu przyjrzeć się zmianom barwy tkanin i zabrudzeniu bieli w odpowiedzi na takie czynniki jak: rozpuszczalnik organiczny, prasowanie, pot, woda, pranie, tarcie, czy światło.

    W sekcji chemicznej pracownicy badają m.in. oleofobowość, pH, palność tkanin, zawartość w nich formaldehydu, czy ich skład surowcowy.

    W Spółce funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016. Kolejne wyzwanie jakie stawia sobie firma jest jak najszybsza akredytacja zgodnie z normą ISO 17025:2018. W celu potwierdzenia najwyższych standardów świadczonych przez nas usług laboratoryjnych.

   W ramach Półtechniki Spółka posiada unikatowy ciąg technologiczny. Daje on możliwość badania prawie każdego rodzaju procesu wykańczania tkanin w skali mikro. Pozwala zaoszczędzić setki metrów tkaniny, tysiące litrów wody i zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko, podczas badań nad nowymi recepturami wykończeń. Posiadanie takich możliwości wpisuje się w trend ekologiczny i ekonomiczny rynku oraz daje swobodę w elastycznym podejściu do klientów przy opracowywaniu ofert.

   Badania i rozwój będące głównym celem działalności wywodzą się niejako z dwóch poprzednich obszarów. Posiadana wiedza, możliwość przeniesienia teoretycznych rozwiązań na skalę mikro-przemysłową oraz sprawdzenia rezultatów w laboratorium, łącznie w czasie nawet kilkunastu godzin, dają ogromne możliwości w dziedzinie badań naukowych. Stąd zacieśniająca się współpraca ze środowiskami uniwersyteckimi (w zakresie badań oraz dydaktyki), a także z producentami odczynników przemysłu włókienniczego i zakładami przemysłowymi wyspecjalizowanymi w nowoczesnych technologiach w Polsce i na świecie.

   Firma Fibro-Lab poszerza i umacnia swoje umiejętności poprzez sukcesywne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz zaangażowanie i poświęcenie całej załogi przy pełnym wsparciu Zarządu Spółki.